Historie klubu

ČVK Brno od roku 1912

1912

Ještě v zimě se několik nadšenců rozhodlo na podnět Richtry Harryho založit Český veslařský klub v Brně. První stanoviště našli v Obřanech na řece Svitavě, ve vile dr. Seidla. Záhy však zjistili, že se veslovat v Obřanech nedá.

1913

ČVK se přestěhoval do Jundrova, první loděnici a klubovnu postavili za dnešním mostem na jundrovském břehu. V témže roce byla zakoupena první veslařská loď, gigová čtyřka Herry.

1919

ČVK obeslal závody v Praze a uspořádal první veslařské závody v Brně. V témže roce došlo k dalšímu stěhování, tentokrát na nynější místo v Pisárkách.

1934

Čtyřka s kormidelníkem i skifař Šupa byli úspěšní na regatě ve Vídni.

1936

Brněnská čtyřka startovala na olympiádě v Berlíně. Zahájena přetavba střediska v Pisárkách.

1939

Osma ČVK zvítězila na na mistrovství ČSR v Uherském Hradišti a byla pověřena reprezentací na ME v Amsterodamu. To se ale v důsledku války nekonalo.

1940

I přes těžkosti války vítězství na Primátorkách.

1941

Vítězství osmy žen pod vedením Růženy Beinhauerové na Primátorkách. Muži druzí za lodí ČVK Praha.

1946

Výstavba loděnice na Brněnské přehradě.

1948

Slavnostní otevření nového střediska. Sokol Brno (tehdejší název klub) uspořádal mistrovství republiky v Brně. Skifař Šupa byl třetí. Závody tehdy sledovalo 10 000 diváků!

1949

Opět MR v Brně.

1950

Na MR v Třeboni ženy první na 4+, muži první na 8+.

1951

Čtyři tituly na MR v Brně pod vedením Vojtěcha Hvězdy. Muži v 8+, 2x, 4+ a ženy na dvojskifu.

1954

Ženské veslováním pod vedením R. Beinhauerové mělo takovou úroveň, že 4+ žen jela na MS do Amsterodamu.

1956

Rok masového rozvoje mládežnického veslování chlapců.

1957

Roky úspěšné práce s mládeží, ale i titul v mužích (Hamr-Kříž; trenérem byl J. Doubek starší).

1959

Opět titul v mužích pro dvojku Hamr-Kříž, ale i výkonnostní vzestup dorosteneckých kategorií, zvláště pak dívek. Ženské veslování své postavení udrželo.