Dokumenty

Členské příspěvky 2024

Výši členských příspěvků za rok 2024 najdete v pdf:

Poskytnuté dotace v roce 2018

Statutární město Brno

Podpora vrcholového sportu 337 000 Kč
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží – talentovaná mládež 10 800 Kč
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže 125 000 Kč
Zabezpečení provozu středisek 80 000 Kč
Rekonstrukce elektroinstalace 120 000 Kč

Jihomoravský kraj

Podpora individuálních sportovců 45 000 Kč
Rekonstrukce elektroinstalace 150 000 Kč

Úřad práce

Podpora osob ze zdravotním postižením 90 000 Kč

Přehled obdržených dotací v roce 2019

Statutární město Brno

Podpora vrcholového sportu 356 000 Kč
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže 178 000 Kč
Zabezpečení provozu středisek 100 000 Kč
Zkvalitnění sportovního prostředí – nákup veslařské lodě LITE QUATRO 400 000 Kč

Jihomoravský kraj

Podpora individuálních sportovců 14 625 Kč

Úřad práce

Podpora osob ze zdravotním postižením 65 000 Kč

Přehled obdržených dotací v roce 2020

Statutární město Brno

Podpora vrcholového sportu 373 000 Kč
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže 280 000 Kč
Zabezpečení provozu středisek 150 000 Kč
Zkvalitnění sportovního prostředí – rekonstrukce topení 1 240 000 Kč

MŠMT

Můj klub – 170 000 Kč

NSA – Národní sportovní agentůra

Program Covid – 76 263 Kč

Přehled obdržených dotací v roce 2022

Magistrát města Brna

Podpora sportu pro rok 2022 – Podpora provozu sportovišť – 359 000 Kč
Podpora vrcholového sportu pro rok 2022 – 484 000 Kč
Podpora sportu pro rok 2022 – Pravidelná sportovní činnost dospělých – 25 000 Kč
Podpora sportu pro rok 2022 – Mládežnický sport – 307 000 Kč
Individuální dotace 2022 – Nástavba posilovny – 393 000 Kč

Přehled obdržených dotací v roce 2023

Jihomoravský kraj

Nástavba posilovny 180 000 Kč

Přehled obdržených dotací v roce 2024

Jihomoravský kraj

xxx

Magistrát města Brna

xxx